inkasso på engelska

Här ar alla inkasso översättning till engelska

inkasso

[2In:kas:o] subst.
< inkasso, inkassot >
- indrivning av fordran (obetald skuld), inkassering
collection [of debts], [debt-]recovery
En inkassoåtgärd är att skicka ett kravbrev med hot om att rättslig åtgärd kommer att vidtas om betalning inte sker frivilligt.
"A measure taken to recover a debt is to send the debtor a letter reminding him that payment is due and warning him that the matter will be referred to the courts if payment is not made voluntarily."
Övrig: collection [of debts], [debt-]recovery

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.