inom på engelska

Här ar alla inom översättning till engelska

inom

[2In:åm] prep.
- innanför
within, in
(anger avgränsning i rummet)
("denotes spatial limitation")
Exempel:
  • inom landet - inside the country
  • inom partiet - within the party
Uttryck:
  • inom ramen för ("inom gränserna för") (projektet) - within the framework for ("within the limits for") (the project)
Övrig: within, in

inom

[2In:åm] prep.
- senast vid slutet av (en tidsperiod)
within
(anger avgränsning i tiden)
("denotes temporal limitation")
Exempel:
  • inom en vecka - within a week
Uttryck:
  • inom kort ("snart") - shortly ("soon")
Övrig: within

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.