inre på engelska

Här ar alla inre översättning till engelska

inre

[In:re] adj.
- som ligger längre in el. nära centrum
inner, interior
Exempel:
  • de inre delarna av landet - the interior of the country
Övrig: inner, interior

inre

[In:re] adj.
- som finns inne i människan, invärtes
internal
Exempel:
  • inre blödningar - internal bleeding
  • ett rikt inre liv - a rich spiritual life
Övrig: internal

inre

[In:re] adj.
- som finns inom en organisation, intern
internal
Exempel:
  • inre stridigheter - internal conflicts
Övrig: internal

inre

[In:re] subst.
- inre del av något
inside
Exempel:
  • känna något i sitt inre - feel sth. deep down
Övrig: inside

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.