insats på engelska

Här ar alla insats översättning till engelska

insats

[2In:sat:s] subst.
< insats, insatsen, insatser >
- det man sätter på spel, satsning
stake
Exempel:
  • med livet som insats - with one's life at stake
Övrig: stake

insats

[2In:sat:s] subst.
< insats, insatsen, insatser >
- åtgärd, prestation
effort
Exempel:
  • göra en fin insats för världsfreden - make a great contribution to world peace
  • statliga insatser inom näringslivet - government efforts in the business sector
Övrig: effort

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.