intog på engelska

Här ar alla intog översättning till engelska

intar

[2In:ta:r] verb
< intar, intog, intagit, inta >
- äta
partake of, eat
(formellt)
("formal")
Exempel:
  • inta en måltid - partake of a meal
Övrig: partake of, eat

intar

[2In:ta:r] verb
< intar, intog, intagit, inta >
- ta i besittning, placera sig på, ockupera
take, occupy
(även bildligt "anlägga, visa upp")
("also figuratively, "put on, adopt"")
Exempel:
  • inta sina platser - take one's seats
  • inta en avvisande hållning - adopt a negative attitude
  • inta en stad - capture a city
Övrig: take, occupy

intog

[2In:to:g] se intar
took, occupied
Övrig: took, occupied

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.