intresse på engelska

Här ar alla intresse översättning till engelska

intresse

[2intrEs:e] subst.
< intresse, intresset, intressen, intressena >
- lust att ägna något sin uppmärksamhet
interest
(även "något man gärna sysslar med"; i plural ofta "engagemang", något som man kan ha fördel av)
("also, "sth. one enjoys doing"; in the plural, often "commitment," sth. of benefit to oneself")
Exempel:
  • ett brinnande intresse för studier - a burning interest in studying
  • byggnaden är av stort intresse - the building is of great interest
  • tillvarata de anställdas intressen - look after the interests of the employees
Sammansättningar:
  • fritidsintresse - recreational pursuits
  • musikintresse - interest in music
  • samhällsintresse - public interest
  • intresseorganisation - special interest organisation
Övrig: interest, recreational pursuits, interest in music, public interest, special interest organisation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.