intryck på engelska

Här ar alla intryck översättning till engelska

intryck

[2In:tryk:] subst.
< intryck, intrycket, intryck, intrycken >
- den bild el. föreställning som något skapar hos en människa, uppfattning
impression
Exempel:
  • intryck från en resa - impressions of a trip
  • ta starka (el. djupa) intryck av det man läser - be strongly (or deeply) impressed by what one reads
  • göra ett gott intryck - make a good impression
  • jag fick intrycket att du var sjuk - I got the impression that you were ill
Sammansättningar:
  • synintryck - visual impression
  • helhetsintryck - overall impression
Övrig: impression, visual impression, overall impression

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.