iscensätter på engelska

Här ar alla iscensätter översättning till engelska

iscensätter

[2isE:nset:er] verb
< iscensätter, iscensatte, iscensatt, iscensätt, iscensätta >
- sätta upp en pjäs
produce, stage
(även "sätta i gång, anordna")
("also, "set in motion, arrange"")
Exempel:
  • iscensätta en kupp - stage a coup
Övrig: produce, stage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.