jämför på engelska

Här ar alla jämför översättning till engelska

jämför

[2jEm:fö:r] verb
< jämför, jämförde, jämfört, jämför, jämföra >
- undersöka el. bedöma en sak i förhållande till en annan för att få fram likheter och skillnader
compare
Exempel:
  • jämföra olika länders folkmusik - compare the folk music of various countries
  • skådespelaren blev jämförd med Chaplin - the actor was compared to Chaplin
Uttryck:
  • invandringen har ökat jämfört med ("i förhållande till") 1975 - immigration has increased compared to ("in relation to") 1975
Övrig: compare

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.