jämn på engelska

Här ar alla jämn översättning till engelska

jämn

[jem:n] adj.
< jämn, jämnt, jämna >
- plan, slät; rak
level, flat
Exempel:
  • en jämn yta - a flat surface
Övrig: level, flat

jämn

[jem:n] adj.
< jämn, jämnt, jämna >
- som fördelar sig regelbundet; alltid el. överallt lika stor
even
Exempel:
  • jämna avstånd - intervals of even distance
Uttryck:
  • hålla jämna steg med ("gå framåt lika fort som") - keep pace with ("go forward as quickly as")
  • med jämna mellanrum ("ofta, regelbundet") - at regular intervals ("often, regularly")
  • en jämn ström av besökare ("besökare som kommer hela tiden") - a steady stream of visitors ("visitors arriving the whole time")
Övrig: even

jämn

[jem:n] adj.
< jämn, jämnt, jämna >
- som inte domineras av någon eller något; som väger lika
even
Exempel:
  • en jämn match - an even match
Övrig: even

jämn

[jem:n] adj.
< jämn, jämnt, jämna >
- (om tal) som är delbart med 2
even
Motsatser: udda
Exempel:
  • jämna tal - even numbers
Övrig: even

jämn

[jem:n] adj.
< jämn, jämnt, jämna >
- exakt, precis
exact
Exempel:
  • jämna pengar - even money
  • det blir 10 kronor jämnt! - that's exactly 10 kronor!
Övrig: exact

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.