jämnmod på engelska

Här ar alla jämnmod översättning till engelska

jämnmod

[2jEm:nmo:d] subst.
equanimity
Uttryck:
  • ta (något) med jämnmod ("lugnt acceptera") - receive sth. with equanimity ("calmly accept")
Övrig: equanimity

mod

[mo:d] subst.
< mod, modet >
- sinne, humör
spirits
(i fraser)
("used in phrases")
Exempel:
  • med glatt mod - cheerfully
  • med berått mod - deliberately, in cold blood
Sammansättningar:
  • jämnmod - equanimity
Övrig: spirits, equanimity

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.