jämte på engelska

Här ar alla jämte översättning till engelska

jämte

[2jEm:te] subst.
< jämte, jämten, jämtar >
- person från jämtland
inhabitant (inhabitant (native) of Jämtland)
Övrig: inhabitant, inhabitant of jämtland

jämte

[2jEm:te] prep.
- tillsammans med; plus
in addition to
Exempel:
  • anmälan till kursen, jämte läkarintyg, ska vara insänd senast 1 april - applications, accompanied by a doctor's certificate, must be submitted by 1st April
Övrig: in addition to

jämte

[2jEm:te] prep.
- bredvid
beside
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • kom och sätt dig jämte mig! - come and sit down beside me!
Övrig: beside

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.