jag på engelska

Här ar alla jag översättning till engelska

jag

[ja:(g)] pron.
Användning: som subjekt; objektsform "mig"
I
(anger den talande el. skrivande)
("indicates the speaker or writer (first person)")
Exempel:
  • jag själv - I myself
  • såvitt jag vet - as far as I know
  • vill du skicka mig smöret! - please pass the butter!
Övrig: i

jag

[ja:g] subst.
< jag, jaget, jag, jagen >
- beteckning för den egna personen
ego
Exempel:
  • det egna jaget - one's true nature
Övrig: ego

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.