jo på engelska

Här ar alla jo översättning till engelska

JO

[2jI:o:] förk.
- justitieombudsmanen
Parliamentary Ombudsman
Riksdagens ombudsmän (fyra till antalet) som man kan klaga hos om man är missnöjd med en åtgärd från en myndighet eller enskild tjänsteman.
"One of the four Swedish parliamentary ombudsmen to whom one can appeal if dissatisfied with an action or decision of a government authority or civil servant."
Övrig: parliamentary ombudsman

jo

[jo:] interj.
yes, sure
(används för att säga emot ett nekat yttrande)
("used to deny a negative statement")
Exempel:
  • --Du har väl inte tappat vantarna igen? --jo - "You haven't lost your mittens again, have you?" "Yes, I have."
Övrig: yes, sure

jo

[jo:] interj.
well
(används för att inleda svaret på en fråga som man själv ställer; även som utfyllnad när man börjar berätta något)
("used to introduce the answer to a question asked by oneself; also used as a transitional particle at the beginning of a narrative, etc.")
Exempel:
  • --Vad hade hänt? --jo, hon hade glömt pengarna - "What happened?" "Well, she had forgotten her money..."
  • jo, det var så här att ... - Well, it was like this...
Övrig: well

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.