ju på engelska

Här ar alla ju översättning till engelska

ju

[ju:] adv.
- inte sant, eller hur, som du vet
why, of course
(betecknar något som bekant el. självklart)
("indicates sth. known or obvious")
Exempel:
  • det är ju i morgon vi ska åka - why, we're going tomorrow
  • det var ju roligt att höra - that was good news
Övrig: why, of course

ju

[ju:] adv.
- i samma mån som
Användning: före komparativ
the...the
Exempel:
  • ju roligare jobb man har desto mer sällan sjukskriver man sig - the more fun your work is, the less often you report sick
  • han blev alltmer högröstad ju längre kvällen led - he became louder the longer the evening dragged on
Övrig: the...the

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.