kall på engelska

Här ar alla kall översättning till engelska

kall

[kal:] adj.
< kall, kallt, kalla >
- som har låg temperatur
cold, cool
Motsatser: varm
(om personer även "hård, okänslig")
("also used of people, "hard, insensitive"")
Exempel:
  • det är kallt ute - it is cold outside
  • kallt vatten - cold water
  • med kall beräkning - in a coldly calculated manner
Uttryck:
  • det kalla kriget ("blockpolitiken mellan väst och öst efter andra världskriget") - [the] Cold War ("political relations between East and West after World War II")
  • hålla huvudet kallt ("inte förivra sig") - keep a cool head ("not get carried away")
  • vinka med/visa kalla handen ("helt avvisa") - give sby the cold shoulder ("refuse")
Övrig: cold, cool

kall

[kal:] subst.
< kall, kallet, kall, kallen >
- livsuppgift
calling, vocation
Exempel:
  • han såg sitt arbete som läkare som ett kall - he considered his job as a doctor his calling
Övrig: calling, vocation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.