kan på engelska

Här ar alla kan översättning till engelska

kan

[kan:] verb
< kan, kunde, kunnat, kunna >
- ha kunskap i
can, know
Exempel:
  • jag kunde inte läxan - I hadn't done my homework
  • kan du simma? - can you swim?
Övrig: can, know

kan

[kan:] verb
< kan, kunde, kunnat, kunna >
- ha möjlighet el. tillfälle att
can
Exempel:
  • kan jag få tala med Kerstin? - may I speak to Kerstin?
  • kan du komma i morgon? - can you come tomorrow?
Övrig: can

kan

[kan:] verb
< kan, kunde, kunnat, kunna >
can
(anger eventualitet, gissning etc)
("indicates possible outcome, guess, etc.")
Exempel:
  • arbetet kan ta lång tid - the work can take a long time
  • det kan vara sant - that could be true
Övrig: can

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.