karakteristisk på engelska

Här ar alla karakteristisk översättning till engelska

karakteristisk

[karakterIs:tisk] adj.
< karakteristisk, karakteristiskt, karakteristiska >
- typisk för en person el. företeelse
Variantform: karaktäristisk
characteristic
Övrig: characteristic

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.