katalysator på engelska

Här ar alla katalysator översättning till engelska

katalysator

[2katalysA:tor] subst.
< katalysator, katalysatorn, katalysatorer >
- ämne som påskyndar kemisk reaktion utan att själv förändras
catalyst; catalytic converter
(bildligt "någon el. något som utlöser ett händelseförlopp utan att bli inblandad;" speciellt även "avgasrenare för bilmotorer")
("figuratively, "sby or sth. that triggers a chain of events without being involved"; also, "catalytic converter for purifying the exhaust gases emitted by a motor vehicle"")
Övrig: catalyst, catalytic converter

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.