katalytisk på engelska

Här ar alla katalytisk översättning till engelska

katalytisk

[katalY:tisk] adj.
< katalytisk, katalytiskt, katalytiska >
catalytic
Uttryck:
  • katalytisk avgasrening ("kemisk rening av rökavgaser i motorfordon") - catalytic exhaust purification ("chemical purification of the exhaust gases emitted by a motor vehicle")
Övrig: catalytic

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.