kedja på engelska

Här ar alla kedja översättning till engelska

kedja

[2cE:dja] subst.
< kedja, kedjan, kedjor >
- band av sammanfogade länkar
chain
(bildligt även om personer, händelser etc)
("also used figuratively of persons, events, etc.")
Sammansättningar:
  • cykelkedja - bicycle chain
  • bergskedja - mountain chain
  • affärskedja - chain of stores
  • kedjereaktion - chain reaction
  • telefonkedja - telephone alarm system
  • kedjeröka - chain smoke
Övrig: chain, bicycle chain, mountain chain, chain of stores, chain reaction, telephone alarm system, chain smoke

kedjar

[2cE:djar] verb
< kedjar, kedjade, kedjat, kedja >
- binda fast med kedja
chain
Övrig: chain

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.