kläm på engelska

Här ar alla kläm översättning till engelska

kläm

[klem:] subst.
Uttryck:
  • få (tummen) i kläm ("klämma (tummen)") - catch (one's thumb) ("pinch (one's thumb)")
  • sitta i kläm ("slitas mellan två möjligheter") - get into a jam ("be torn between two possibilities")

kläm

[klem:] subst.
Uttryck:
  • kläm på något ("börja förstå") - get the knack of sth. ("begin to understand")

klämmer

[klEm:er] verb
< klämmer, klämde, klämt, kläm, klämma >
- trycka samman (från flera sidor)
squeeze, pin
Exempel:
  • han klämdes fast i bilvraket - he was pinned in the wreckage of the car
Uttryck:
  • klämma ur sig ("motvilligt tala om") (sanningen) - spit out ("reluctantly tell about") (the truth)
  • klämma sig ("skadas genom att bli klämd") - be pinched ("be hurt by getting caught in sth.")
Övrig: squeeze, pin

klämmer i

[klemerI:] verb
< klämmer i, klämde, klämt, kläm, klämma >
- sätta igång kraftfullt
strike up
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • publiken klämde i med nationalsången - the audience struck up the national anthem
Övrig: strike up

klämmer till

[klemer+tIl:] verb
< klämmer till, klämde, klämt, kläm, klämma >
- slå till
slap, hit; act [decisively]
(vardagligt)
("informal")
Övrig: slap, hit, act [decisively]

klämmer åt

[klemerÅ:t] verb
< klämmer åt, klämde, klämt, kläm, klämma >
- gå hårt fram med, sätta dit
clamp down, punish
Exempel:
  • klämma åt skattesmitare - clamp down on tax evaders
Övrig: clamp down, punish

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.