klar på engelska

Här ar alla klar översättning till engelska

klar

[kla:r] adj.
< klar, klart, klara >
- ljus, lysande, genomskinlig
clear, bright
Motsatser: matt, ogenomskinlig
Exempel:
  • klara ögon - bright eyes
  • klart vatten - clear water
Övrig: clear, bright

klar

[kla:r] adj.
< klar, klart, klara >
- tydlig, lättbegriplig
clear, obvious
Motsatser: oklar, dunkel
Exempel:
  • klara besked - straight answers
  • en klar majoritet - an indisputable majority
Uttryck:
  • så klart ("naturligtvis") - of course ("naturally")
  • det är klart att man blir arg ("naturligtvis blir man arg") - it's the sort of thing that makes you really upset ("one would naturally get angry")
  • ha klart för sig ("vara medveten om") - have a clear idea of ("be aware of")
  • vara klar över (något) ("förstå (något)") - be perfectly aware of ("understand (sth.)")
Övrig: clear, obvious

klar

[kla:r] adj.
< klar, klart, klara >
- färdig
ready
Exempel:
  • maten är klar - the food is ready
  • är du klar snart? - will you be ready soon?
Övrig: ready

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.