klasslärare på engelska

Här ar alla klasslärare översättning till engelska

klasslärare

[2klAs:lä:rare] se "ämneslärare"
< klasslärare, klassläraren, klasslärare, klasslärarna >
- lärare på låg- och mellanstadiet
class teacher
Övrig: class teacher

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.