klippa på engelska

Här ar alla klippa översättning till engelska

klippa

[2klIp:a] subst.
< klippa, klippan, klippor >
- berg (utan växtlighet), bergknalle
cliff, rock
(bildligt "något fast och pålitligt")
("figuratively, "something solid and reliable"")
Övrig: cliff, rock

klipper

[klIp:er] verb
< klipper, klippte, klippt, klipp, klippa >
- skära med sax
cut
Exempel:
  • klippa håret - cut one's hair
  • klippa (till) en blus - cut out a blouse
Uttryck:
  • klippa till ("slå till") - strike ("act quickly")
  • nu är det klippt! ("nu är allt förlorat") - that's done it! ("now everything is lost")
  • vara som klippt och skuren ("vara mycket lämplig") - be cut out for ("be very suitable")
Avledningar:
  • klippning - cutting
Övrig: cut, cutting

klipper sig

[klIp:er+sej] verb
< klipper sig, klippte, klippt, klipp, klippa >
- låta klippa håret
have one's hair cut
(hos frisören)
("at the hairdresser's")
Exempel:
  • har du klippt dig? - have you had your hair done?
Övrig: have one's hair cut

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.