klump på engelska

Här ar alla klump översättning till engelska

klump

[klum:p] subst.
< klump, klumpen, klumpar >
- stort oformligt stycke
lump
Uttryck:
  • redovisa i klump ("sammantaget, allt på en gång") - report as a group ("altogether, everything at the same time")
  • få en klump i halsen ("känna att man vill gråta") - get a lump in one's throat ("feel like one is going to cry")
Sammansättningar:
  • lerklump - lump of clay
  • klumpsumma - lump sum
Övrig: lump, lump of clay, lump sum

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.