knäck på engelska

Här ar alla knäck översättning till engelska

knäck

[knek:] se extraknäck
extra job
Övrig: extra job

knäck

[knek:] subst.
< knäck, knäcken, knäckar >
- ett slags sirapskaramell
toffee
Övrig: toffee

knäck

[knek:] subst.
< knäck, knäcken, knäckar >
- brott som uppstått på grund av slag
break
(bildligt "allvarlig skada")
("figuratively, "serious injury"")
Exempel:
  • hans självförtroende fick en knäck - his self-confidence was dealt a hard blow
Övrig: break

knäcker

[knEk:er] verb
< knäcker, knäckte, knäckt, knäck, knäcka >
- bryta (hårt material) genom slag e.dyl.
crack, snap
(bildligt även "besegra, bryta ner")
("also used figuratively "conquer, break down (sby)"")
Exempel:
  • trädet knäcktes av stormen - the tree was split by the storm
  • spriten knäckte mig - drink broke me
  • en knäckt människa - a broken man
Uttryck:
  • knäcka ("öppna och dricka ur") en flaska vin - crack ("open and drink up") a bottle of wine
  • en hård nöt att knäcka ("en svår uppgift att lösa") - a hard nut to crack ("a difficult problem to solve")
Övrig: crack, snap

knäcker

[knEk:er] verb
< knäcker, knäckte, knäckt, knäck, knäcka >
- arbeta extra
moonlight (take an extra job on the side)
(vardagligt)
("informal")
Övrig: moonlight, take an extra job on the side

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.