knappnål på engelska

Här ar alla knappnål översättning till engelska

knappnål

[2knAp:nå:l] subst.
< knappnål, knappnålen, knappnålar >
- nål med huvud
pin
Uttryck:
  • leta efter en knappnål i en höstack ("leta efter något som är omöjligt att hitta") - look for a needle in a haystack ("look for sth. impossible to find")
Övrig: pin

nål

[nå:l] subst.
< nål, nålen, nålar >
- smalt och spetsigt redskap att sticka genom tyg med och ofta att sy med
needle
(bildligt även om andra spetsiga föremål)
("figuratively also of other sharp-tipped objects")
Exempel:
  • nål och tråd - needle and thread
Uttryck:
  • sitta som på nålar ("sitta otåligt och ängsligt") - be on tenterhooks ("sitting impatiently and anxiously")
Sammansättningar:
  • synål - sewing needle
  • knappnål - pin
  • hårnål - hairpin
  • nåldyna - pincushion
  • nålspets - tip of a needle (pin)
Övrig: needle, sewing needle, pin, hairpin, pincushion, tip of a needle

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.