knegar på engelska

Här ar alla knegar översättning till engelska

knegar

[2knE:gar] verb
< knegar, knegade, knegat, knega >
- gå mödosamt
plod
(vardagligt; äv. bildligt "arbeta med lönearbete")
("informal; also used figuratively "work for hourly wages"")
Övrig: plod

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.