knuffar på engelska

Här ar alla knuffar översättning till engelska

knuff

[knuf:] subst.
< knuff, knuffen, knuffar >
- stöt (med kroppen) som flyttar något
push, nudge
Uttryck:
  • jag fick en hård knuff i ryggen - someone pushed me hard in the back
Övrig: push, nudge

knuffar

[2knUf:ar] verb
< knuffar, knuffade, knuffat, knuffa >
- ge en knuff, stöta till
push, shove
Exempel:
  • han knuffade omkull mig - he pushed me down
Övrig: push, shove

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.