kolonilott på engelska

Här ar alla kolonilott översättning till engelska

kolonilott

[2kålånI:låt:] subst.
< kolonilott, kolonilotten, kolonilotter >
- jordstycke som arrenderas ut (av kommunen) för odling av grönsaker etc
allotment garden (a plot of land that can be leased (from the municipality) as a place to grow vegetables, etc.)
Övrig: allotment garden, a plot of land that can be leased as a place to grow vegetables, etc.

lott

[låt:] subst.
< lott, lotten, lotter >
- det som tilldelas någon (genom arv el. slumpmässigt val)
share, part
(även bildligt)
("also used figuratively")
Sammansättningar:
  • arvslott - share of inheritance
  • kolonilott - allotment, (garden plot US)
  • levnadslott - destiny
Övrig: share, part, share of inheritance, allotment, , destiny

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.