kom på engelska

Här ar alla kom översättning till engelska

kom

[kåm:] se kommer
came
Övrig: came

kommer

[kÅm:er] verb
< kommer, kom, kommit, kom, komma >
- anlända, nå (fram), infinna sig
come, arrive
Exempel:
 • komma i tid - come in time
 • jag kan inte komma in i huset - I cannot get into the house
 • kommande år - coming years
Uttryck:
 • komma ihåg ("minnas") - remember ("keep in memory")
 • komma till tals med ("få tillfälle att tala med") - have a word with ("get the opportunity to speak to")
 • hur kan det komma sig (att) ("vad beror det på att") - how did it happen (that) ("why is it that")
 • när allt kommer omkring ("när allt tas med i beräkningen") - when all is said and done ("when everything is taken into account")
Övrig: come, arrive

kommer

[kÅm:er] verb
< kommer, kom, kommit, kom, komma >
- ha sitt ursprung (i)
come (from)
Exempel:
 • jag kommer från Grekland - I come from Greece
Övrig: come

kommer

[kÅm:er] verb
< kommer, kom, kommit, kom, komma >
will, be going to
(endast i frasen "kommer att" "(=skall)")
("only used in the phrase "will" "(=shall)"")
Exempel:
 • vi kommer att vara i Göteborg på torsdag - we will be in Göteborg on Thursday
 • jag kommer att sakna dig - I am going to miss you
Övrig: will, be going to

kommer

[kÅm:er] verb
< kommer, kom, kommit, kom, komma >
- påverka (någon till)
prompt, arouse
Exempel:
 • din berättelse kom mig att minnas min egen barndom - your story prompted me to recall my own childhood
Övrig: prompt, arouse

kommer bort

[kåmerbÅr+t:] verb
< kommer bort, kom, kommit, komma >
- försvinna
disappear, get lost
Exempel:
 • boken har kommit bort - the book has disappeared
Övrig: disappear, get lost

kommer på

[kåmerpÅ:] verb
< kommer på, kom, kommit, komma >
- träffa på, ertappa
chance upon, find
Övrig: chance upon, find

kommer på

[kåmerpÅ:] verb
< kommer på, kom, kommit, komma >
- (plötsligt) komma ihåg, upptäcka
remember, come up with
Exempel:
 • komma på en idé - come up with an idea
Övrig: remember, come up with

kommer upp

[kåmerUp:] verb
< kommer upp, kom, kommit, komma >
- bli behandlad
be brought up
Exempel:
 • frågan kom upp i riksdagen - the issue was brought up in the Swedish parliament
Övrig: be brought up

kommer ut

[kåmerU:t] verb
< kommer ut, kom, kommit, komma >
- bli publicerad
come out
Exempel:
 • boken kommer ut i höst - the book is due to appear this autumn
Övrig: come out

kommer åt

[kåmerÅ:t] verb
< kommer åt, kom, kommit, komma >
- få tag på
get at, get hold (of)
Exempel:
 • jag kan inte komma åt pengarna - I cannot get hold of the money
Övrig: get at, get hold

kommer över

[kåmerÖ:ver] verb
< kommer över, kom, kommit, komma >
- få tag i (en vara), lyckas köpa
be able to buy
Exempel:
 • jag lyckades komma över boken för ett par tior - I managed to get hold of the book for 20 or 30 kronor
Övrig: be able to buy

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.