kommunal rösträtt på engelska

Här ar alla kommunal rösträtt översättning till engelska

kommunal rösträtt

[kåmunA:l 2rÖs:tret:] subst.
- rätten att rösta i kommunalval (dvs välja ledamöter i kommunfullmäktige)
municipal franchise
Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommun- och landstingsval.
"Citizens of foreign countries who have lived in Sweden for three years and are 18 years of age or older have the right to vote in municipal and county council elections."
Övrig: municipal franchise

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.