kommunalval på engelska

Här ar alla kommunalval översättning till engelska

kommunalval

[2kåmunA:lva:l] subst.
< kommunalval, kommunalvalet, kommunalval, kommunalvalen >
- val till en kommuns beslutande organ, dvs kommunfullmäktige
local [government] election[s]
Val hålls vart fjärde år samtidigt som riksdags- och landstingsval.
"Elections are held every fourth year, concurrent with elections to the Swedish parliament and county councils."
Övrig: local [government] election[s]

val

[va:l] subst.
< val, valet, val, valen >
- offentlig röstning
election
(på kandidat till befattning el. förtroendepost)
("by vote of candidates to an office or position of trust")
Exempel:
  • val av ordförande - election of chairman (president)
  • allmänna val - general election
Sammansättningar:
  • nyval - new election
  • kommunalval - local government (municipal) election
  • riksdagsval - general election
  • valberedning - election committee
  • valfusk - electoral (ballot) rigging
  • valhemlighet - election secret
  • valkampanj - election campaign
Övrig: election, new election, local government election, general election, election committee, electoral rigging, election secret, election campaign

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.