kondition på engelska

Här ar alla kondition översättning till engelska

kondition

[kåndi$O:n] subst.
< kondition, konditionen >
- fysisk och psykisk hälsa, allmäntillstånd
condition
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • vara i god kondition - be in good shape
Sammansättningar:
  • konditionsträning - fitness training
Övrig: condition, fitness training

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.