konsumentköplagen på engelska

Här ar alla konsumentköplagen översättning till engelska

konsumentköplagen

[2kånsumEn:tcö:pla:gen] subst.
- en lag som skyddar konsumentens rättigheter vid köp i en affär el. ett företag
the Consumer Purchases Act
konsumentköplagen ger skydd för konsumenter när de som privatpersoner köper en vara av en näringsidkare. Säljaren ansvarar för vilseledande uppgifter i annonser, reklam på förpackningar etc. och att köparen har rätt att häva ett köp om leverans inte sker i rätt tid och säljaren inte levererar trots påminnelse. Lagen kan inte sättas ur spel genom särskilda villkor i köpeavtal eller dyl.
"The Consumer Purchases Act protects consumers who purchase goods as private individuals from an enterprise. The seller is held responsible for misleading information in advertisements, advertising on packages, etc., and the purchaser has the right to cancel a purchase if delivery is not made at the proper time and the seller does not deliver the product despite reminders. The Act cannot be circumvented by special conditions in purchase contracts or other such agreements."
Övrig: the consumer purchases act

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.