kontrollområde på engelska

Här ar alla kontrollområde översättning till engelska

kontrollområde

[2kåntrÅl:åmrå:de] subst.
< kontrollområde, kontrollområdet, kontrollområden, kontrollområdena >
- område där utomnordiska medborgare får vistas endast på vissa villkor
restricted area (area which may not be entered by citizens of non-Nordic countries except under certain conditions)
Övrig: restricted area, area which may not be entered by citizens of non-nordic countries except under certain conditions

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.