kors på engelska

Här ar alla kors översättning till engelska

kors

[kår+s:] adv.
crossways
Uttryck:
  • kors och tvärs ("i många olika riktningar, fram och tillbaka") - this way and that ("in many different directions, back and forth")
Övrig: crossways

kors

[kår+s:] interj.
heavens!
(utrop av förvåning)
("exclamation of surprise")
Övrig: heavens!

kors

[kår+s:] subst.
< kors, korset, kors, korsen >
- figur där en rak linje korsar en annan; kryss
cross
Uttryck:
  • sitta med armarna i kors ("inte företa sig något") - twiddle one's thumbs ("not do anything")
Övrig: cross

kors

[kår+s:] subst.
< kors, korset, kors, korsen >
- (symbolisk återgivning av) det straffredskap som Jesus avrättades med; krucifix
crucifix
Avledningar:
  • korsfästelse - crucifixion
Övrig: crucifix, crucifixion

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.