läcka på engelska

Här ar alla läcka översättning till engelska

läcka

[2lEk:a] subst.
< läcka, läckan, läckor >
- spricka el. hål som släpper igenom vätska
leak
(även bildligt)
("also figuratively")
Sammansättningar:
  • rörläcka - leak in the pipes
  • informationsläcka - information leak
Övrig: leak, leak in the pipes, information leak

läcker

[lEk:er] verb
< läcker, läckte, läckt, läcka >
- ha en läcka, vara otät
leak
(även bildligt "lämna ut hemliga upplysningar i smyg")
("also figuratively, "intentionally part with secret information"")
Exempel:
  • båten läcker - the boat leaks
  • stora mängder olja har läckt ut - large amounts of oil have leaked out
Övrig: leak

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.