läkarintyg på engelska

Här ar alla läkarintyg översättning till engelska

intyg

[2In:ty:g] subst.
< intyg, intyget, intyg, intygen >
- dokument som intygar något, bevis
certificate
Sammansättningar:
  • läkarintyg - medical certificate
Övrig: certificate, medical certificate

läkarintyg

[2lÄ:karinty:g] subst.
< läkarintyg, läkarintyget, läkarintyg, läkarintygen >
- intyg av läkare om sjukdom, nedsatt arbetsförmåga etc
doctor's certificate
Försäkringskassan kräver läkarintyg om man är sjuk mer än 6 dagar, ibland redan tidigare, för att man ska få fortsatt sjukpenning.
"The insurance office will ask you to produce a medical certificate if you are off sick for more than six days, or sometimes even less, if you are to be entitled to continue receiving sickness allowance"
Övrig: doctor's certificate

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.