läkarvårdstaxa på engelska

Här ar alla läkarvårdstaxa översättning till engelska

läkarvårdstaxa

[2lÄ:karvå:r+dstak:sa] subst.
< läkarvårdstaxa, läkarvårdstaxan, läkarvårdstaxor >
- fastställd prislista som tillämpas vid läkarbesök
medical fee charges, doctor's fees
I taxan anges bl a vilken avgift som patienten själv måste betala (resten betalas av försäkringskassan); taxan gäller även för de privatpraktiserande läkare som har anslutit sig till den allmänna försäkringen.
"This fee schedule lists, among other things, the fee a patient must pay (the remainder being paid by the Insurance Office); for privately practising physicians affiliated with the Insurance Office this fee schedule also applies."
Övrig: medical fee charges, doctor's fees

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.