läkemedelsförsäkring på engelska

Här ar alla läkemedelsförsäkring översättning till engelska

läkemedelsförsäkring

[2lÄ:keme:delsför+sä:[email protected]] subst.
< läkemedelsförsäkring, läkemedelsförsäkringen >
- försäkring för oförutsedda skador som har uppkommit vid behandling med läkemedel
[pharmaceuticals] product liability insurance
Försäkringen bekostas av företag som tillverkar eller importerar läkemedel. Skadeanmälan görs på särskild blankett som finns på apotek och sjukhus.
"This insurance is funded by the companies that produce or import pharmaceuticals. The claim is filed on a special product-liability claim form, which is available at pharmacies and hospitals."
Övrig: [pharmaceuticals] product liability insurance

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.