längst på engelska

Här ar alla längst översättning till engelska

lång

[lå@:] adj.
< lång, långt, långa, längre, längst >
- som har en viss längd
long
Exempel:
 • två meter lång - two metres long
Sammansättningar:
 • långfilm - long (feature) film (movie)
 • långhårig - long-haired
 • långlivad - long-lived
Övrig: long, long film, long-haired, long-lived

lång

[lå@:] adj.
< lång, långt, långa, längre, längst >
- som har stor längd i tid och rum
long, tall
Exempel:
 • en lång pojke - a tall boy
 • en lång stund - a long time (while)
 • på lång sikt - in the long term
 • en lång rad frågor - a long list of questions
Övrig: long, tall

långt

[lå@:t] adv.
< långt, längre, längst >
- på stort avstånd
far
(i tid och rum)
("temporal and adverb of place")
Exempel:
 • långt framskridna planer - well- (far-) advanced plans
 • sitta långt bak - sit far back
Uttryck:
 • långt om länge ("till slut") - at long last ("finally")
 • inte på långt när ("långt ifrån") - nowhere near ("far from")
Övrig: far

långt

[lå@:t] adv.
< långt, längre, längst >
- mycket
far
Exempel:
 • långt bättre - far better
Övrig: far

länge

[[email protected]:e] adv.
< länge, längre, längst >
- under lång tid
long
Exempel:
 • för länge sedan - a long time ago
Uttryck:
 • än så länge ("fortfarande") - up to now ("so far")
 • hej så länge! ("vi ses om ett tag!") - so long! ("goodbye for now!")
 • hon bor inte här längre ("mer, i fortsättningen") - she doesn't live here any longer ("more, from now on")
 • i det längsta ("under så lång tid som möjligt") - to the very last ("for as long as possible")
Övrig: long

längst

[[email protected]:st] se lång
longest, tallest
Övrig: longest, tallest

längst

[[email protected]:st] se långt
furthest
Övrig: furthest

längst

[[email protected]:st] se länge
longest
Övrig: longest

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.