länsstyrelse på engelska

Här ar alla länsstyrelse översättning till engelska

länsstyrelse

[2lÄ:nsty:relse] subst.
< länsstyrelse, länsstyrelsen, länsstyrelser >
- förvaltande statlig myndighet i länet
county administrative board, county administration
Länsstyrelsen svarar för frågor som gäller körkort, polisväsende, pass och för den allmänna planeringen av länets verksamhet. I ledningen sitter en styrelse utsedd av landstinget.
"The county administration is responsible for matters such as driving licences, the police, passport administration, and the general planning of county duties. It is directed by a board appointed by the county council."
Övrig: county administrative board, county administration

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.