läroplan på engelska

Här ar alla läroplan översättning till engelska

läroplan

[2lÄ:ropla:n] subst.
< läroplan, läroplanen, läroplaner >
- centrala riktlinjer för skolutbildningen
curriculum
Övrig: curriculum

plan

[pla:n] subst.
< plan, planen, planer >
- förslag till hur man skall nå ett mål
plan
Exempel:
  • en plan för utbyggnad - an extension plan
  • realisera sina planer - put one's plans into effect
  • ha planer på (att göra) något - have plans for (to do) sth.
Sammansättningar:
  • läroplan - curriculum
  • framtidsplan - plan for the future
  • planförslag - proposed plan
Övrig: plan, curriculum, plan for the future, proposed plan

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.