lång på engelska

Här ar alla lång översättning till engelska

lång

[lå@:] adj.
< lång, långt, långa, längre, längst >
- som har en viss längd
long
Exempel:
  • två meter lång - two metres long
Sammansättningar:
  • långfilm - long (feature) film (movie)
  • långhårig - long-haired
  • långlivad - long-lived
Övrig: long, long film, long-haired, long-lived

lång

[lå@:] adj.
< lång, långt, långa, längre, längst >
- som har stor längd i tid och rum
long, tall
Exempel:
  • en lång pojke - a tall boy
  • en lång stund - a long time (while)
  • lång sikt - in the long term
  • en lång rad frågor - a long list of questions
Övrig: long, tall

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.