långt på engelska

Här ar alla långt översättning till engelska

lång

[lå@:] adj.
< lång, långt, långa, längre, längst >
- som har en viss längd
long
Exempel:
 • två meter lång - two metres long
Sammansättningar:
 • långfilm - long (feature) film (movie)
 • långhårig - long-haired
 • långlivad - long-lived
Övrig: long, long film, long-haired, long-lived

lång

[lå@:] adj.
< lång, långt, långa, längre, längst >
- som har stor längd i tid och rum
long, tall
Exempel:
 • en lång pojke - a tall boy
 • en lång stund - a long time (while)
 • på lång sikt - in the long term
 • en lång rad frågor - a long list of questions
Övrig: long, tall

långt

[lå@:t] adv.
< långt, längre, längst >
- på stort avstånd
far
(i tid och rum)
("temporal and adverb of place")
Exempel:
 • långt framskridna planer - well- (far-) advanced plans
 • sitta långt bak - sit far back
Uttryck:
 • långt om länge ("till slut") - at long last ("finally")
 • inte på långt när ("långt ifrån") - nowhere near ("far from")
Övrig: far

långt

[lå@:t] adv.
< långt, längre, längst >
- mycket
far
Exempel:
 • långt bättre - far better
Övrig: far

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.