lade på engelska

Här ar alla lade översättning till engelska

lade

[2lA:de] se lägger
placed
Övrig: placed

lägger

[lEg:er] verb
< lägger, lade, lagt, lägg, lägga >
- få att ligga (mot underlaget)
put
Exempel:
 • lägg boken på bordet! - put the book on the table!
Övrig: put

lägger

[lEg:er] verb
< lägger, lade, lagt, lägg, lägga >
- placera på avsedd plats
place
Exempel:
 • lägga ett brev på brevlådan - drop a letter into the mailbox
Uttryck:
 • lägga märke till ("uppmärksamma") - pay attention to ("notice")
 • lägga på luren ("avsluta ett telefonsamtal") - hang up ("end a telephone conversation")
Övrig: place

lägger

[lEg:er] verb
< lägger, lade, lagt, lägg, lägga >
- sätta samman
lay, set
Exempel:
 • lägga pussel - do a jigsaw puzzle
Övrig: lay, set

lägger av

[legerA:v] verb
< lägger av, lade, lagt, lägg, lägga >
- sluta (med något)
stop, leave off
(vardagligt)
("informal")
Uttryck:
 • lägg av! ("sluta med det där!") - lay off! ("stop that!")
Övrig: stop, leave off

lägger fram

[legerfrAm:] verb
< lägger fram, lade, lagt, lägg, lägga >
- presentera
put forward
Exempel:
 • lägga fram ett förslag - put forward a proposal
Övrig: put forward

lägger in

[legerIn:] verb
< lägger in, lade, lagt, lägg, lägga >
- konservera i ättikslösning e.d.
preserve
Exempel:
 • lägga in gurkor - preserve cucumbers in vinegar
Övrig: preserve

lägger in

[legerIn:] verb
< lägger in, lade, lagt, lägg, lägga >
- skicka in (till en myndighet etc), ansöka
enter, lodge
Exempel:
 • lägga in en ansökan - submit an application
Övrig: enter, lodge

lägger ner

[leger+nE:r] verb
< lägger ner, lade, lagt, lägg, lägga >
- avveckla, avsluta verksamheten (vid)
shut down
Exempel:
 • lägga ner en fabrik - shut down a factory
Övrig: shut down

lägger ner

[leger+nE:r] verb
< lägger ner, lade, lagt, lägg, lägga >
- använda, förbruka
expend
Exempel:
 • lägga ner ett stort arbete - put a lot of work into
Övrig: expend

lägger om

[legerÅm:] verb
< lägger om, lade, lagt, lägg, lägga >
- sätta förband på
bandage
Exempel:
 • lägga om ett sår - dress a wound
Övrig: bandage

lägger om

[legerÅm:] verb
< lägger om, lade, lagt, lägg, lägga >
- ge en annan inriktning
change, alter
Exempel:
 • lägga om trafiken - redirect traffic
Övrig: change, alter

lägger sig

[lEg:er+sej] verb
< lägger sig, lade, lagt, lägg, lägga >
- placera sig horisontellt mot underlaget
lie down
(särskilt "gå till sängs")
("especially "go to bed"")
Exempel:
 • han lägger sig aldrig före midnatt - he never goes to bed before midnight
Övrig: lie down

lägger sig

[lEg:er+sej] verb
< lägger sig, lade, lagt, lägg, lägga >
- avta
abate, subside
Exempel:
 • vinden lägger sig - the wind is dying down
Övrig: abate, subside

lägger sig i

[leger+sejI:] verb
< lägger sig i, lade, lagt, lägg, lägga >
- ingripa i och försöka påverka
interfere
Exempel:
 • lägg dig inte i vad jag gör! - don't interfere in what I'm doing!
Övrig: interfere

lägger ut

[legerU:t] verb
< lägger ut, lade, lagt, lägg, lägga >
- betala (tillfälligt) för någon annan; spendera
pay
Exempel:
 • kan du lägga ut en tia? - do you think you could put out ten kronor?
Övrig: pay

lägger ut

[leg:erU:t] verb
< lägger ut, lade, lagt, lägg, lägga >
- bli tjockare, lägga på hullet
put on weight
Exempel:
 • jag har lagt ut i sommar - I have put on weight this summer
Övrig: put on weight

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.