lag på engelska

Här ar alla lag översättning till engelska

lag

[la:g] subst.
< lag, lagen, lagar >
- allmän rättsregel (el. samling rättsregler) i ett land; förordning
law; act
(bildligt "regelbundet förlopp")
("figuratively, "regular course of events"")
Exempel:
 • lagen om medbestämmande - Co-determination Act, law concerning right of participation in decision making
 • Sveriges rikes lag - the Statute Book of Sweden
Sammansättningar:
 • naturlag - law of nature
 • lagbrott - violation of the law
 • lagförslag - bill
Övrig: law, act, law of nature, violation of the law, bill

lag

[la:g] subst.
< lag, laget, lag, lagen >
- grupp av personer som samarbetar (i arbete, idrott etc)
team
Sammansättningar:
 • arbetslag - work group, production team
 • fotbollslag - football team
 • lagarbete - teamwork
Övrig: team, work group, production team, football team, teamwork

lag

[la:g] subst.
< lag, laget, lag, lagen >
- ordning, tillstånd
(i fraser)
("used in phrases")
Uttryck:
 • i största laget ("lite väl stor") - in a big way ("too big, really")
 • i senaste laget ("lite väl sent") - at the last moment ("too late, really")
 • vid det här laget ("nu") - by this time ("now")
 • i längsta laget ("lite väl lång") - the longest possible ("almost too long")
 • vara el. göra någon till lags ("bete sig så att någon blir nöjd") - please or suit sby ("behave to satisfy sby")
Övrig: order, condition

lag

[la:g] subst.
< lag, lagen >
- spad, marinad
marinade, liquor (liquid marinade)
Sammansättningar:
 • sockerlag - syrup
 • ättikslag - vinegar
Övrig: marinade, liquor, syrup, vinegar, liquid marinade

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.