lagrar på engelska

Här ar alla lagrar översättning till engelska

lager

[lA:ger] subst.
< lager, lagern, lagrar >
- trädet Laurus nobilis
laurel
Sammansättningar:
  • lagerblad - bay leaf
  • lagerkrans - laurel wreath
Övrig: laurel, bay leaf, laurel wreath

lagrar

[2lA:grar] verb
< lagrar, lagrade, lagrat, lagra >
- lägga på lager, förvara
store
Exempel:
  • oljan lagras i bergrum - the oil is stored in caverns
Uttryck:
  • lagrad ost ("ost som fått stark smak genom att lagras länge") - ripe cheese ("cheese that tastes strong because it has been aged")
Avledningar:
  • lagring - storage
Övrig: store, storage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.